Par mumsLATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
RU LV
Kultūra
Dienasgrāmata
Brīvdienas
Ziņas - Новости
Notikumi
 
 
Interneta-laikraksts "Rīgas Atbalss -Эхо Риги" aicina uz sadarbību un gatavs izvietot Jūsu informāciju, rakstus, foto-video-audio materiālus. Redakcija neizvieto materiālus, ko aizliedz publicēt Latvijas MIL (Masu Informācijas Līdzekļu) Likums.

Elektroniskais žurnāls tika izveidots 2009.gada pavasarī. Oficiālā atklāšana – 1.jūnijā. Tika palaista divvalodu versija – krievu valodā – Эхо Риги; latviešu valodāRīgas Atbalss.
No 2009.gada lappuses krievu valodā adrese - www.ehorigi.lv; latviešu valodā - www.rigasatbalss.lv.
2015.gadā lappuse krievu valodā pārgāja uz domēnu www.exorigi.lv.

2012.gada 26.janvārī Latvijas Uzņēmumu Reģistrāpiereģistrēts saits kā Latvijas Republikas MIL
-laikraksts"www.ehorigi.lv".

Reģistrācijas datums: 26.01.2012.
Reģistrācijas vieta: Rīga
Reģistrācijas numurs: 000740124
Reģistrācijas apliecība:M 001422

SEB banka LV82UNLA0050015307236
Reģ. Nr. 15096710105
Aleksandrs Rastopčins


REDAKCIJA


ALEKSANDRS RASTOPČINS

redaktors
tāir. +371 29621249
alex@rigasatbalss.lv
 
Kultūra
Dienasgrāmata
Brīvdienas
Ziņas - Новости
Notikumi

Оформить подписку на новости